Juist creëert Maatschappelijke meerwaarde

Juist helpt maatschappelijke organisaties om hun doelen te realiseren. Door samen maatschappelijke meerwaarde te creëren. Maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd wanneer concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen worden gevonden. Oplossingen die letterlijk door de maatschappij worden gewaardeerd.

 

De kracht van Juist is om maatschappelijke organisaties op pragmatische en doelgerichte wijze te ondersteunen. Door middel van bezieling en regie worden mensen, middelen, producten en diensten samengebracht. Met als resultaat: meerwaarde voor de maatschappij en een zelfredzame organisatie.

 

Advies

Om succesvol te kunnen zijn moet een maatschappelijke organisatie voor zichzelf goed weten welk maatschappelijk probleem ze wil oplossen. Maar ook welke problemen niet. Verder moet helder zijn wat er nodig is om het probleem op te lossen. Hoe wordt vervolgens de rol van bezieler en regisseur ingevuld om de benodigde bijdragen te verkrijgen? Welke mensen en welke cultuur zijn hiervoor nodig binnen uw organisatie?

Juist helpt u bij het verkrijgen van antwoorden op deze vragen en op basis daarvan samen met de organisatie maatschappelijke meerwaarde te creëren.

 

 

Op de koffie
bij Juist

Ik nodig u graag uit om een kop koffie te drinken. Om nader kennis te maken en vrijblijvend de kansen voor uw organisatie te bespreken.

* Deze velden zijn verplicht.

Projecten

Maatschappelijke meerwaarde creëren is vaak het gevolg van het uitvoeren van projecten. Het voordeel van projecten is dat ze een begin en een eind hebben. Verder is goed inzichtelijk te maken wat er nodig is aan mensen, middelen, producten en diensten om een project te realiseren. Dit maakt het makkelijk voor mensen, bedrijven en organisaties om gedurende een afgebakende periode een concrete bijdrage te leveren.

Juist helpt u bij het ontwikkelen van projecten die aansluiten bij de maatschappelijke meerwaarde die u wilt creëren. Daarnaast kan Juist het projectmanagement en de uitvoering verzorgen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de regierol van uw maatschappelijke organisatie.

 

Juist
presentaties

Meer weten over maatschappelijke meerwaarde, projecten, vrijwilligersmanagement of fondsenwerving? Ik kom bij u langs om hierover een presentatie te geven.

* Deze velden zijn verplicht.

Communicatie

Communicatie is voor iedere maatschappelijke organisatie van essentieel belang. Om de benodigde mensen, middelen, producten en diensten te verkrijgen moeten mensen worden geïnspireerd, bezield en aangezet tot actie. Verder is transparantie over de besteding van geld en de behaalde resultaten van groot belang. Allemaal zaken die door middel van communicatie kunnen worden bereikt.

Juist helpt u om de juiste personen met de juiste boodschap te bereiken.

 

Maak kennis
met René

Fondsenwerving

Voor de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijke meerwaarde zijn middelen nodig. Financiële middelen of middelen in de vorm van kennis, arbeid, diensten en producten.

Om een maatschappelijk project te kunnen realiseren bestaat de mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen bij verschillende vermogensfondsen. Ook kunnen donateurs worden geworven en bedrijfssponsoren bij het project worden betrokken.

Juist heeft ruime ervaring op het gebied van fondsenwerving. Het uitgangspunt hierbij is dat er wederkerigheid bestaat tussen diegenen die bijdragen aan het project en de maatschappelijke organisatie. Deze kennis zetten we graag in om u te helpen wanneer u besluit actief fondsen te gaan werven voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde.